SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
FC Norrsken
Fotboll

Bakgrund

FC Norrsken har funnits sedan 1999. De fyra föreningarna Sjulsmarks SK, Rosviks IK, Norrfjärdens IF och Alterdalens IF har avtalat om ett samarbete för att bedriva flick- och damfotboll. Föreningarna startade samarbetet när de konstaterade att underlaget var för litet för någon av föreningarna att ha ett eget damlag. Vi ville också skapa förutsättningar för flickor att spela fotboll inom de närliggande byarna så länge som möjligt varvid även flickfotboll from 13 år ingick i samarbetet.

I samtal med berörda föreningar utvecklades idéen om att överföra all fotboll till en ny förening, FC Norrsken. Alla ska ha likvärdiga förutsättningar att spela fotboll och utvecklas som spelare. Det ska hänga ihop från tidiga år till seniorlag. I januari 2021 bildades ny FC Norrsken.

 

Vision

Visionen är central för dig och mig i FC Norrsken och ska bidra till att du vill bidra, oavsett om du är spelare, ledare, förälder, stolt sponsor eller helt enkelt intresserad av fotboll.

 

Vår vision uttrycks på följande sätt:

FC Norrsken - Här når alla sina drömmar och mål och utvecklas till sin fulla potential som fotbollsspelare.

 

Egenskaper

För att nå visionen finns fem egenskaper som FC Norrsken vill bli förknippade med och som ska vara kännetecknande för FC Norrsken. Egenskaperna är ansvarsfull, inkluderande, engagerad, seriös och positiv.

 

Ansvarsfull

 • Att i en uppmuntrande och trygg miljö utvecklas spelare och ledare till ansvarstagande individer.

Nyckelorden är förtroendeingivande, utvecklande och trygg.

 

Inkluderande

 • En välkomnande förening där alla får vara med och där vi möter våra spelare utifrån deras förutsättningar.
 • En kamratlig, öppen och fördomsfri miljö där alla är med på sina egna villkor.

Nyckelorden är social, generös, öppen, fördomsfri, omtänksam och stödjande.

 

Engagerad

 • Att vara deltagande, lyhörd, bekräftande och fokuserad.
 • Verksamhetens engagemang för den egna verksamheten, lagen och individerna inspirerar till engagerade spelare, ledare och föräldrar.

Nyckelorden är social, generös, öppen, fördomsfri, omtänksam och stödjande.

 

Seriös

 • Att vara förberedd, ha kunskap och ett syfte med det vi gör.
 • Att kombinera en god strukturerad organisation med kompetenta ledare.

Nyckelorden är kompetent, kunnig, karaktär och målinriktad.

 

Positiv

 • En verksamhet där glädje och lekfullhet är ledorden, för att därigenom skapa en positiv anda.

Nyckelorden är glädje, lekfullhet och rolig.

 

Långsiktiga mål

FC Norrsken har 15 övergripande mål som ska uppnås fram till år 2022 och på sätt sträva mot visionen. Varje mål bygger på en av de fem egenskaperna som beskrivs ovan. Den egenskap som målet förknippas med anges inom parantes.

 • FC Norrsken bedriver två seniorlag dam respektive herr, med i huvudsak egna produkter (ansvarsfull)
 • FC Norrsken är kända för sitt välkomnande till träningar och sin laggemenskap. (positiv)
 • Ingen spelare slutar med fotboll på grund av missnöje med FC Norrskens verksamhet (ansvarsfull)
 • Ungdomslagen får vara just ungdomar så länge som möjligt så det alltid finns lag att utvecklas i (ansvarsfull)
 • FC Norrsken bedriver all fotboll i norra Piteå (inkluderande)
 • Alla nyinflyttade till norra Piteå bjuds in till träningar och laggemenskap (inkluderande)
 • Ledarträffar anordnas vid två tillfällen varje år där vi delar med sig av tankar och erfarenheter (engagerad)
 • Ledare utbildas i coachande ledarskap (engagerad)
 • Ett aktivt spelarråd i seniorlagen (engagerad)
 • Spelare är delaktiga i värdegrundsarbete (engagerad)
 • Lagsammankomster anordnas minst två gånger per år (engagerad)
 • Spelarutbildningsgrupp har en spelarutvecklingsplan för alla åldrar (seriös)
 • En utvecklad spelarenkät används (seriös)
 • Individuell utvecklingsplan för varje spelare (seriös)
 • Glädje skapas genom positiv andra på träningar, cuper och matcher med ledare som förstärker positiva saker hos spelare och lag (positiv)

Kortsiktiga mål

För att nå de långsiktiga målen utarbetas inför varje nytt år ett antal aktiviteter som behöver ske. Det sker i form av en aktivitetsplan som utarbetas i dialog med alla ledare och dokumenteras av samverkansgrupp. Dessa aktiviteter ska alltid relateras till de långsiktiga målen och därmed de fem egenskaperna.

 

Verksamhet

Enskilda år kan antalet spelare variera beroende på antal utifrån varje årskull vilket innebär att behovet av samarbete mellan årskullar kan vara nödvändiga. Allt i syfte att skapa en miljö där alla finner en plats att medverka i.

Avtal och andra bestämmelser som FC Norrsken får stöd igenom för att bedriva sin verksamhet utgörs främst av:

 • Gällande avtal mellan föreningarna i norra Piteå reglerar förutsättningarna för verksamhetens bedrivande
 • Regelverk och bestämmelser från Svenska fotbollsförbundet samt på från regionalt håll genom Norrbottens fotbollsförbund
 • Över tid andra överenskommelser som sker inom föreningslivet i Piteå

Ekonomi

Inför varje ny säsong läggs en budget som baseras på intäkter i form av grundbidrag från deltagande föreningar, statliga och kommunala aktivitetsstöd, spelaravgifter, sponsorer, entréavgifter vid seniorspel, fikaförsäljning samt arbetsinsatser.

Kostnader består av hall- och planhyror, anmälningsavgifter för seriespel, arvoden och reseersättningar, domarkostnader, cupavgifter, spelarlicensieringar, förbundsavgifter, klädinköp, inköp av material, omkostnader vid aktiviteter samt administration.

 

Ledare

Vikten av engagerade ledare är avgörande för hur verksamheten inom FC Norrsken kan bedrivas. Genom att kunna erbjuda en seriös organisation med god struktur i kombination med tydligt uttalade mål ges goda förutsättningar för personer att bidra utifrån sina förutsättningar. Styrelsen leder det övergripande arbetet. Ledarutbildning är ett område som vi alltid vill stimulera blivande eller befintliga ledare att gå.

Om klubben
 
 
Våra sponsorer